BLUE LAGOON, SIVOTA

WATER SKI
April 12, 2016
PAXOS – ANTIPAXOS
April 12, 2016

BLUE LAGOON, SIVOTA

BLUE_SIVOTA_VILLAGE_6
BLUE_SIVOTA_VILLAGE_2
BLUE_SIVOTA_VILLAGE_1
BLUE_LAGOON_SNORKELING_3
BLUE_LAGOON_SNORKELING_2
BLUE_LAGOON_SNORKELING_1
BLUE_LAGOON_BEACH_5
BLUE_LAGOON_BEACH_4
BLUE_LAGOON_BEACH_3
BLUE_LAGOON_BEACH_2
BLUE_LAGOON_BEACH_1
BLUE_LAGOON_CLIFF_DIVING_2
BLUE_LAGOON_CLIFF_DIVING_1
BLUE_LAGOON_CAVE_SWIMMING_4
BLUE_LAGOON_CAVE_SWIMMING_3
BLUE_LAGOON_CAVE_SWIMMING_2
BLUE_LAGOON_CAVE_SWIMMING_1
BLUE_LAGOON_2
BLUE_LAGOON_1